Yemek Hikayeleri Admin

Uyuzotu Ülkemızde 30 kadar türü bulunan bir ya da çok yıllık
13 Temmuz 2010 Salı
Ülkemızde 30 kadar türü bulunan bir ya da çok yıllık, otsu bitkilerdir. Bazılarının dipleri odunsudur. Kendiliğinden yetişenleri olduğu gibi bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Yapraklar toprağın hemen üstünden rozetler halinde çıkar. Bunların ortasından gövdeler ve bunların ucundan da ço…
Yemek Hikayeleri Admin
Üzüm Üzüm (Vitis) yeryüzünde kültürü yapılan en eski meyve türlerinden birisidir
13 Temmuz 2010 Salı
Üzüm (Vitis) yeryüzünde kültürü yapılan en eski meyve türlerinden birisidir. Tarihçesi M.Ö. 5000 yılına kadar dayanır. Anavatanı Anadolu'yu da içine alan Küçük Asya denilen, Kafkasya'yı da kapsayan bölgedir. Diğer meyvelerle kıyaslandığında en fazla çeşide sahip olan türlerden biridir. 10.000'nin üz…
Yemek Hikayeleri Admin
Kuşburnu Gülgiller familyasındandır
13 Temmuz 2010 Salı
Gülgiller familyasındandır. Aslında tüm bahçe gülleri yabani gülden türemiştir. Anadoluda orman açıklıkları, kayalık kırsal yöreler ve yol kenarlarında kendi kendine yetişen yabani gül, 1-3,5 m. kadar boylanabilen, gövdesi ve dalları dikenli olan bir ağaççıktır. Kenarları dişli oval biçimli 5-7 yapr…
Yemek Hikayeleri Admin
Venüssaçı
13 Temmuz 2010 Salı
Bilimsel adı: Adiantum, Yunanca a = yok (değil) ve daino (dianien) = ıslatmak sözcüklerinden bir araya gelmiş olup ıslanmaz anlamındadır. Bu özelliğine Plinius da yer vermektedir. Bitki suya sokulduğunda ıslanmamakta, üzerinde su durmamaktadır. Capillus Latinceden kökenlenmekte, saç için kullanılmak…
Yemek Hikayeleri Admin
Hindiba Bileşikgiller familyasındandır
13 Temmuz 2010 Salı
Bileşikgiller familyasındandır. Anayurdunun Hindistan, Endonezya ya da Mısır olduğu sanılmaktadır. Anadolunun her yerinde ekilmemiş tarlalar, yol kenarları ve bayır sırtlarında yabani olarak yetişir. 50-100 cm. kadar boylanabilen dayanıklı otsu bitkidir, ince tüylerle kaplı içi boş dallara ayrılan s…
Yemek Hikayeleri Admin
Böğürtlen Gülgiller familyasındandır
13 Temmuz 2010 Salı
Gülgiller familyasındandır. Anayurdu Kuzey Yarıkürenin ılıman iklim bölgeleri olan Rubus cinsi 400 kadar çokyıllık çalı türünün ortak adı böğürtlendir. Bunun 17 türüne ülkemizdeki orman ve fundalıklarda: yol, bahçe ve hendek kenarlarında sıkça rastlanır. Böğürtlen türleri 1-3 m. boylanabilirken, kim…
Yemek Hikayeleri Admin
Bayırturpu Turpgiller familyasındandır
13 Temmuz 2010 Salı
Turpgiller familyasındandır. Anayurdu Akdeniz bölgesidir. Ama, günümüzde tüm ılıman iklim kuşağındaki yerlerde ve ülkemizde yaygın olarak yetiştirilmektedir. 30-60 cm. boylanabilen, çokyıllık dayanıklı otsu bitkidir. Elips biçimli, ucu sivri, iri, kaba dokulu ve parlak yeşil yaprakları vardır. Yuvar…
Yemek Hikayeleri Admin
Yoğurtotu Bitkinin değişik türleri vardır
13 Temmuz 2010 Salı
Bitkinin değişik türleri vardır. Tırmanıcı yoğurtotu (Galium aparine L.), tarlalarda, çayırlarda, çit kıyılarında çalılıkların arasında bolca yetişir ve çiftçiler onu zararlı ot olarak bilirler. 60-160cm boyundaki bitkinin yaprakları halka dizilişlidir ve uzunca saplı, yeşil–beyaz renkli çiçek şemsi…
Yemek Hikayeleri Admin
Binbirdelikotu Kılıçotugiller familyasındandır
13 Temmuz 2010 Salı
Kılıçotugiller familyasındandır. Avrupada ve ülkemizde yaygın olarak yetişen Hypericum cinsi çokyıllık dayanıklı otsu ya da çalımsı bitki türlerinden biri de Binbirdelikotudur. 30-100 cm. kadar boylanabilir. Ormanların nemli köşelerini, dağlık ve bozkır alanların kayalık yerlerini ve yol kenarlarını…
Yemek Hikayeleri Admin
Copyright © Yemek Hikayeleri