Parga ve Pargalı İbrahim Paşa'nın makbül'den maktul'e geçisi

13.04.2011 - 10:02 | Yemek ve Tarih - Serdar Onaran Tüm hikayeler
  • Parga...doğal güzellikleri ile tam bir cennet. Deniz ürünlerinin süslediği sofralar, adeta yemek masalarını muhabbet masalarına çevirir.

Parga...doğal güzellikleri ile tam bir cennet. Deniz ürünlerinin süslediği sofralar, adeta yemek masalarını muhabbet masalarına çevirir. Pargalı Damat İbrahim Paşa'nın bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda bulunan ve Türk İslam Eserleri olarak kullanılan "İbrahim Paşa Sarayı" çayınızı yudumlarken tarihin derinliklerine yolculuk yapabileceğiniz bir mekan.

Son zamanlarda popüler olan ‚Muhteşem Yüzyıl‘ dizisinde dikkat çeken Pargalı İbrahim Paşa hakkında kısaca bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Daha 28 yaşında Kanuni Sultan Süleyman’ın veziriazamı yani padişahtan sonra en yetkili kişi olmayı başarmıştır. Öyle önemli bir yere sahip olmuştur ki dünyanın en saygın ve ünlü mimarlarından Mimar Sinan bile kendisine „efendim ve ustam“ olarak hitap etmiştir.

İbrahim Paşa’nın ailesi hakkında bilinen az bilgilerden teki fakir bir balıkçının oğlu olduğudur. Şu  anki Yunanistan’a bağlı Parga köyünde doğup büyümüştür. Babasıyla balığa çıktığı bir gün korsanlar tarafından kaçırılmış ve Manisa da yaşayan yalnız bir kadına evlatlık olarak satılmıştır. Bu dönemde de ne tesadüftür ki Kanuni Sultan Süleyman Manisa Sancak Beyi idi. Bu küçük kasabadan Osmanlının zirvesine nasıl gelmiştir İbrahim Paşa? Manisalı yalnız bir kadın tarafından yetiştirilip nasıl Osmanlı Sarayına gönderilmiştir?

Pargalı İbrahim Paşa Kanuni Sultan Süleyman‘ın sevgisini ve güvenini kazanarak kariyerinde hızla yükseldi ve dönemin en güçlü imparatorluğu Osmanlı devletinin en önemli yöneticisi oldu. Kanuni Sultan Süleyman üzerinde o kadar etkili hale gelmiştiki o güne kadar 3 vezirlik olmasına rağmen sırf onun için 4. bir vezirlik açılmıştır.

Tüm tarihçiler İbrahim Paşa’yı yetiştiren Manisa‘lı  Kadında hem fikir olmalarına rağmen bu gizemli kadın hakkında hemen hemen hiç bir bilgi olmamasıda cok ilginç. Bu Kadın İbrahim’i sanattan edebiyata, siyasetten dine kadar özel olarak yetiştirmişti. Öyle ki küçük İbrahim daha ergen birisi olmadan Rumca, Italyanca, Sırpca, Farsca, Arapca gibi dönemin en yaygın dilleri başta olmak üzere 7 dili cok iyi biliyordu. Çok zengin olan bu kadın özel hocalar tutarak İbrahim’i yetiştirmiş ve hatta 7 yaşında keman çalmayı çok iyi bir biçimde öğretmişti. Bu yaşta İbrahim şairleri bile kıskandıracak derecede  şiirler yazabiliyordu.

Bu kadının köle olarak aldığı İbrahim’e neden bu kadar önem verip üzerine düştüğü halen tam olarak bilinmiyor. Kesin olan birşey varki oda İbrahim’in devşirme olduğudur. Yani başka bir millet ve dinden olduğu gerceğidir.

Kanuni Sultan Süleyman Şehzade iken ava çok meraklıydı. Her fırsatta Manisa’da ava çıkardı. Yine ava çıktığı bir gün uzaklardan bir müzik sesi duydu. Bu bir keman sesiydi. Şehzade Süleyman kemandan çıkan seslerden cok etkilendi ve kemanı çalan kişiyle tanışmak istedi. Osmanlı tarihine göre İbrahim ile Kanuni Sultan Süleyman arasındaki ilk tanışma bu şekilde oldu. Kanuni İbrahim’in bilgisinden ve sanata olan ilgisinden o kadar çok etkilenmişti ki her akşam Manisa’daki sarayına davet etmeye başladı. Süleyman ile İbrahim’in dostluğu o kadar ilerlede ki sonunda o güne kadar Ibrahim'i yetiştiren emek harcayan kadın onu azad etti ve böylece Yunanistan’ın Parga kasabasında doğan İbrahim, Manisa’da Şehzade Süleyman’ın himayesine girdi. Bu zamandan itibaren ise İbrahim Osmanlı’nın en yüksek makamına yükseldi . Bir sözüyle savaş açabiliyordu yada barışa karar verebiliyordu. İbrahim Paşa kendisini o kadar etkin görüyordu ki, padişah gibi ferman  imzalamaya başladı. İbrahim Paşa bir süre sonra kendisini padişahtan bile üstün görmeye başlayacaktı. Nitekim dönemin İngiltere Kralı Ferdinand‘ ın elçilerine söyle diyecek kadar ego sahibi olmuştur.

„Bu büyük devleti idare eden benim Her ne yaparsam yapılmış olarak kalır. Bütün kudret benim elimdedir. Memuriyetleri ben veririm. Eyaletleri ben seçerim. Verdiğim verilmiş redettiğim rededilmiştir. Büyük padişah bir şey istediği zaman bile eğer ben onun kararını tasdik etmiyecek olursam gayri o geçersiz sayılır. Çünkü herşey harb, sulh, servet ve kudret benim elimdedir.“

Meydan Larousse Ansiklopedisi’nin İbrahim Paşa maddesinde ilginç bir bilgi vardır. Meydan Larousse göre Kral Ferdinand İbrahim Paşa’ya „Sayın ağabeyim“ Imparator 5. Karl ise „Sevgili Kuzenim“ diye hitap ediyordu.

Kanuni Sultan Süleyman ile beraber düzenledikleri Budin seferinden sonra Halk ona „Makbul İbrahim Paşa“ yerine „Gavur İbrahim Paşa“ diye hitap etmeye başlamışlardır. Balkanlarda yaşayan Yahudilerin talebi üzerine Kanuni İbrahim Paşa ile Budin seferine çıktı. Macaristan Yahudileri Osmanlı hakimiyetine girmek istiyordu. Hatta bunun için Osmanlı’ya yardımcı oluyorlardı. Fetihten sonra Budin Kalesinin anahtarını teslim eden de  bir Yahudi idi.

Budin’den elde edilen ganimetler Istanbul’a getirildiğinde, İbrahim Paşa’nın kendine ganimet olarak seçtiği eşyalar oldukça dikkat çekiciydi. Herkes altın, para gibi maddi değerlerin peşinde koşarken o ganimet değil „2 tunç şamdan“ ve „3 heykel“ peşine düşmüştü. Ve onları kendisine ganimet olarak alacaktı.

İbrahim Paşa tunç şamdanları Ayasofya mihrabının iki yanına yerleştirdi. Üç adet heykeli ise İslam geleneğine aykırı olduğunu ve halkın tepkisini çekeceğini bile bile İstanbul Atmeydanı’ndaki sarayın önüne koydurttu. Heykeller. Putperest Yunan kültürünün üç önemli tanrısı; Herkül, Apollon ve Diana Heykelleriydi.

Heykeller dönemin en ünlü şairlerinden Figani’nın canına mal olcaktı. Figani Yunan tanrıların heykellerinin İstanbul’un göbeğine dikilmesinden sonra şu sözleri yazmıştı.

 „Dünyaya iki İbrahim geldi. Biri putları yıktı. Diğeri putları dikti.“

Bu sözler üzerine Figani bizzat İbrahim Paşa’nın fermanı ile idam edildi.

Bir diğer ilginç hikaye ise ünlü Molla Kaabız olayıdır.

Ulema sınıfından Molla Kaabız Kur’an dan ve Incil’den bir takım ayetleri kendince yorumlayarak haşa İsa Peygamberin Hz-Muhammed’den daha üstün olduğunu iddia ederek vaazlar ediyor ve kendine taraftar topluyordu.

Bu bilgi Saray’a geldi. Kanuni Sultan Süleyman çok öfkelendi ve hemen Molla Kaabız’ın yargılanmasını istedi. Kaabız Saraya getirildiğinde onu yargılayacak 3 kişilik bir heyet kuruldu. Bunlardan tekide İbrahim Paşa idi.

Sorgulamada Molla Kaabız’dan iddiasından vazgeçmesi istendi. Kaabız iddiasında ısrar etti. Uzun süren tartışmalardan sonra 2 kurul üyesi Muhiddin Efendi ve Kadir Efendi Kaabız’ın idam edilmesi gerektiğine karar verdi.  O ana kadar sessizce sorgulamayı dinleyen İbrahim Paşa birden ayağa kalktı. Öfkelenmişti. Kaabız’ın iddiasının „ilmi olarak çürütülemediği“ gerekçesiyle karşı çıktı ve hatta Molla Kaabız’ın serbest bırakılmasını istedi. O sırada, İbrahim Paşa da dahil heyetteki hiç kimsenin haberi yoktu ama Kanuni Sultan Süleyman da Molla Kaabız’ın sorgulanmasını gizlice kendi özel bölmesinden izliyordu. İbrahim Paşa’nın serbestsin kararı üzerine oda öfkeyle yerinden kalktı. Bulunduğu yerden çıkarak „Peygamber Efendimize hakaret eden bu adam nasıl olurda  serbest bırakılır“ diyerek tepki gösterdi. Bu olay İbrahim Paşa ile Kanuni arasında giren ilk soğukluk olarak tarihe geçti.

Kanuni’nin emri üzerine Molla Kaabız ertesi gün yeniden sorgulandı. Ertesi gün ise yapılan tartışmalar sonucunda bütün iddiaları çürütüldü ve idam edildi

İbrahim Paşa’nın bu egosu Kanuni tarafından bir gece yarısı cellatlara boğdurulana kadar devam etti. Kanuni Sultan Süleyman’ın bu kadar çok sevdiği İbrahim Paşa’yı neden öldürttüğü henüz tam olarak bilinmiyor. “Muhteşem Yüzyıl“ dizisini takip edenler bu işin arkasında Hürrem Sultan’ın olduğunu tahmin edebilirler ama bu kesinlikle gerceği yansıtmamaktadır.  Çünkü İbrahim Paşa ile Hürrem Sultan arasındaki şaşırtıcı bir bağ vardır. Buna göre Hürrem Kanuni’den önce İbrahim Paşa’ya sunulmuştu. Ancak İbrahim Paşa Roksalena’nın yani Hürrem'in güzelliğinden ve asaletinden o kadar etkilenmişti ki bu güzelliğin kendisine değil ancak Padisah’a yakişacağını düşünmüştü. Ve Hürrem’i 15 yaşından beri arkadaş olduğu Kanuni Sultan Süleyman’a bizzat kendisi hediye etmiştir.

Son olarak İslam Ansiklopedisine göre İbrahim Paşa „Yanko Bin Madyan“ nesline mensuptu. İslam Ansiklopedisine göre Yanko Bin Madyan nesli Hristiyanlarca kutsal sayılan bir nesildi. Madyan neslinin Hristiyanlığı yeniden yükselteceğine inanılıyordu. Bazı kaynaklara göre ise İbrahim Paşa’nın soyunun Kral Süleyman’a bağlıyordu.

Örneğin 5. yy da yaşamış tarihçi Oruc Bin Adil’e göre Madyan oğlu Yanko 12 İbrani kabilesini bir araya getirip Yahudi birliğini sağlayan ve bu birliğin sembol olarak Süleyman Tapınağının mimari Hiram Usta’ya tapınağı yaptıran Kral Süleyman’ın üçüncü kusak torunuydu. Bir gece gördüğü rüyada „hükmettiği ülkelerin dışında Karadeniz’le Akdeniz’in birleştiği bir noktada şehir kurması“ istendi.

Bu şehir İstanbul idi. Evliya Çelebi’de yer alan İstanbul’un kuruluş hikayesine göre İstanbul Hz. Adem’in dünyaya inişinden 4600 yıl sonra bu Madyan Oğlu Yanko tarafından kurulmuştu ve İslam Ansiklopedisine göre İbrahim Paşa bu soydan geliyordu.

Dizide bu gerçeklere yer verilip verilmeyeceğini ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Fakat kesin olan bir gerçek var ki oda İbrahim Paşanın şimdiye kadar gerçek kimliğinden cok farklı bir portre ile anlatıldığıdır.

 http://www.showtv.com.tr

Islam Ansiklopedisi
Regius - Erman Sahir
Hammer Tarihi - Büyük Osmanlı Tarihi
Meydan Larouesse
Masonluk Tarihi - Ataberk Reşat
 

Serdar Onaran tarafından girilen tüm hikayeler Yemek ve tarih kategorisindeki tüm hikayeler
5042 kez okunmuştur. Yorumlar (0) - Yorum Yaz! Sık kullanılanlara ekle veya Paylaş

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurmayı unutmayınız!


Etiketler
acıgöl damat ibrahim paşa lisesi, ansiklopedik bilgi, aşkı hürrem sözleri, ayşe hafsa sultan, bahar, belen kanuni sultan süleyman ilköğretim okulu, bodrum kanuni sultan süleyman anadolu lisesi, can atilla aşkı hürrem dinle, damat ibrahim, damat ibrahim paşa, damat ibrahim paşa camii, damat ibrahim paşa kimdir, damat ibrahim paşa külliyesi, damat ibrahim paşa lisesi, damat ibrahim vikipedi, dansöz hürrem sultan, diyarbakır kanuni sultan süleyman ilköğretim okulu, elazığ kanuni sultan süleyman ilköğretim okulu, eski saray, fakir hastalığı zengin sarayında, fatih sultan suleyman, feta, gayri resmi hürrem, genç osman, hafsa sultan, hafsa sultan hayatı, hande-i hurrem, haseki hürrem camii, hatay belen kanuni sultan süleyman ilköğretim okulu, hatice sultan, hatice sultan damat ibrahimle evlenecek mi, hatice sultan kız öğrenci yurdu, hatice sultan mahallesi, hatice sultan sarayı, hatice sultan şahan, hatice sultan ve pargalı, hatice sultan vikipedi, hatice turhan sultan, hatice turhan sultan türbesi, helva, hurrem sultan kimdir, hülya avşar hürrem sultan, hürrem, hürrem akyol, hürrem anlamı, hürrem atay, hürrem aytekin, hürrem bodur, hürrem çorba, hürrem demirci, hürrem erman, hürrem kitabı, hürrem kitap, hürrem ne demek, hürrem olsa şah olsa çekilmez, hürrem sofrada yalnız kaldı, hürrem sultan, hürrem sultan 5.bölüm izle, hürrem sultan ayşe, hürrem sultan dansöz, hürrem sultan denizli, hürrem sultan dizisi 1.bölüm izle, hürrem sultan film izle, hürrem sultan fotoğrafları, hürrem sultan hayatı, hürrem sultan hikayesi, hürrem sultan kimin annesi, hürrem sultan kitabı, hürrem sultan kitap, hürrem sultan kitap özeti, hürrem sultan kitapları, hürrem sultan kolonya, hürrem sultan nereli, hürrem sultan romanı, hürrem sultan sinem kobal, hürrem sultan tiyatro metni, hürrem sultan türbesi, hürrem sultan yazarı, hürrem sultanın entrikaları, hürrem sultanın hayatı, hürrem sultanın hikayesi, hürrem sultanın kanuniye yazdığı mektup, hürrem sultanın kıyafetleri, hürrem sultanın resmi, hürremin yalnızlığı, ibrahim vikipedi, kanun sultan süleyman, kanuni hürrem, kanuni mektup, kanuni sultan, kanuni sultan dönemi, kanuni sultan suleyman, kanuni sultan süleyman, kanuni sultan süleyman annesi, kanuni sultan süleyman belgeseli, kanuni sultan süleyman belgeseli izle, kanuni sultan süleyman biyografi, kanuni sultan süleyman biyografisi, kanuni sultan süleyman camii, kanuni sultan süleyman çeşmesi, kanuni sultan süleyman dönemi harita, kanuni sultan süleyman dönemi olayları, kanuni sultan süleyman döneminde gerçekleştirilen hint deniz seferleri, kanuni sultan süleyman dönemindeki önemli olaylar, kanuni sultan süleyman dönemindeki savaşlar, kanuni sultan süleyman fetihleri, kanuni sultan süleyman fransaya mektup, kanuni sultan süleyman hakkında bilgi, kanuni sultan süleyman han, kanuni sultan süleyman harita, kanuni sultan süleyman hikayeleri, kanuni sultan süleyman hint deniz seferi, kanuni sultan süleyman ın hayatı, kanuni sultan süleyman ın sözleri, kanuni sultan süleyman ilköğretim okulu ataşehir, kanuni sultan süleyman ilköğretim okulu diyarbakır, kanuni sultan süleyman ilköğretim okulu niğde, kanuni sultan süleyman kaç yaşında öldü, kanuni sultan süleyman kaç yıl hükümdarlık yapmıştır, kanuni sultan süleyman kaç yıl yaşadı, kanuni sultan süleyman kanunları, kanuni sultan süleyman kanunnamesi, kanuni sultan süleyman köprüsü, kanuni sultan süleyman mahlası, kanuni sultan süleyman mersiyesi, kanuni sultan süleyman mezarı, kanuni sultan süleyman nasıl öldü, kanuni sultan süleyman nereli, kanuni sultan süleyman resimleri, kanuni sultan süleyman resmi, kanuni sultan süleyman sağlık ocağı, kanuni sultan süleyman savaşları, kanuni sultan süleyman tuğra, kanuni sultan süleyman tuğrası, kanuni sultan süleyman türbesi, kanuni sultan süleyman ve hürrem sultan, kanuni sultan süleyman ve rambo, kanuni sultan süleyman ve rambo izle, kanuni sultan süleyman video, kanuni sultan süleyman vikipedi, kanuni sultan süleyman zamanı, kanuni sultan süleyman zamanında yapılan savaşlar, kanuni sultan süleymanın, kanuni sultan süleymanın annesi, kanuninin annesi, kanuninin hürrem sultana yazdığı şiir, kanuninin oğullarının sünneti, kanunu sultan süleyman, kanunu sultan süleyman dönemi, kösem, levent yüksel sultan süleyman dinle, mimar sinanın yaptığı camiler, moskof cariye hürrem, moskof cariye hürrem kitabı, muhteşem ibrahim, muhteşem yüzyıl, muhteşem yüzyıl 2011, muhteşem yüzyıl 6 nisan 2011, muhteşem yüzyıl dizi oyuncuları, muhteşem yüzyıl hürrem sultan, muhteşem yüzyıl yemek, nevşehirli damat ibrahim paşa, nevşehirli damat ibrahim paşa kimdir, niğde kanuni sultan süleyman ilköğretim okulu, Okan Yalabık, osmanlı devleti, osmanlı padişahlarının ölümleri, padişahlar nasıl öldü, pargalı damat ibrahim paşa, pargalı ibragim parga köyünde, pargalı ibrahim, pargalı ibrahim köyüne gitti, peşmek, pınar erbaş, pişmaniye, roksolana, roxelana, sadrazam damat ibrahim paşa, suleyman, sultan ikinci süleyman, sultan süleyman, sultan süleyman camii, sultan süleyman hamamı, sultan süleyman kaç yaşında öldü, sultan süleyman kaç yıl yaşadı, sultan süleyman kaç yıl yaşamış, sultan süleyman köprüsü, sultan süleyman medresesi mekke, sultan süleyman nasıl ölmüştür, sultan süleyman peygamber, sultan süleyman peygamber kaç yıl yaşadı, sultan süleyman sözleri, sünnet töreni, sünnette pişmaniye, tel helvası, valide sultan, veremden ölen osmanlı padişahları, yavuz sultan selimin eşi, paragalı ibrahim makbulden nasıl maktule geçti, pargalı ibrahim ile hürrem arasındaki bağlantı, pargalıyı hürrem öldürmedi

Kategoriler

Yeni Hikayeler

Yeni Yorumlar

Çok Okunanlar

Çok Yorumlananlar

E-Bülten

Bizden haberdar olmak için
Copyright © Yemek Hikayeleri